11.11.2020

Apua saatavilla kotitalouksien taloushaasteisiin

Talous- ja velkaongelmissa voi kääntyä joko Takuusäätiön neuvonnan tai oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojan puoleen.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelujen muutoksen myötä apua kotitalouksien taloushaasteisiin on voinut hakea viime vuoden tammikuusta lähtien eri oikeusaputoimistoista kotikunnasta riippumatta. Takuusäätiö on järjestänyt taloudenhallintaan liittyen Tsemppiä talouteen -tilaisuuksia myös Itä-Suomessa.

Takuusäätiössä koronapandemian vaikutukset suomalaisten talouteen on näkynyt palvelujen kysynnän kasvuna syksystä lähtien. Takuusäätiön Velkalinja ja chat tarjoavat maksuttoman mahdollisuuden kysyä raha-asioihin liittyvistä asioista matalalla kynnyksellä ja anonyymisti. Kokonaistilanteeseen neuvoja antavat neuvonnan asiantuntijat.

Aluekoordinaattori Maria Rumpusen mukaan 5-10 prosenttia kysymyksistä liittyy tällä hetkellä koronaan.

–Yleinen näkemys on, että pankkien myöntämät lyhennysvapaat ovat vielä auttaneet pääsemään lyhyempien työttömyysjaksojen ja lomautuksien yli, Rumpunen arvioi.

Neuvontaa ja tukea
rahoitusjärjestelyihin

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyivät tammikuussa 2019 oikeusaputoimistoille, jotka tarjoavat palveluja kotikunnasta riippumatta. Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan oikeusaputoimistot, joilla on toimipaikat muun muassa Varkaudessa, Pieksämäellä ja vastaanotto Leppävirralla.

Palvelut ovat kuntalaisille maksuttomia ja niitä on saatavilla vaikka kotisohvalle etänä videoyhteyden välityksellä. Varkauden kaupungin talous- ja velkaohjaajana toimii Johanna Hynninen. Lisäksi seurakuntien työntekijät tarjoavat apua haastavissa taloustilanteissa.

Takuusäätiö tarjoaa kuluttajille niin neuvonta- kuin rahoituspalveluja. Koronakriisin aikana Takuusäätiössä on seurattu keväästä lähtien, millaisia vaikutuksia pandemialla on ollut esimerkiksi ihmisten velanmaksukykyyn. Keväällä ja kesällä ihmiset ottivat neuvontapalveluihin yhteyttä, koska heidät oli lomautettu. Syksyllä koronakriisin vuoksi yhteyttä ottaneista jo yli puolet oli irtisanottuja ja yhteydenotoissa näkyi, kuinka velanmaksukyky on heikentynyt lisätöiden päätyttyä.

–Koronatilanteen pitkittyminen on heijastunut ihmisten laskujen ja luottojen maksukykyyn, Rumpunen sanoo.

Takuusäätiöllä on kaksi rahoitukseen liittyvään toimintamuotoa. Takauksella pankkilainaan voidaan yhdistää useat korkeakorkoiset lainat sekä pienlaina, jota voi hakea yllättäviin menoihin maksuhäiriömerkinnästä huolimatta.

–Näissä hakemuksissa on nähtävillä pientä nousua. Lisäksi henkilöiltä, jotka ovat lainan tai takauksen saaneet, on tullut jonkin verran pyyntöjä muuttaa maksuohjelmaa, Rumpunen kertoo.

Arjen taloustietoa
Tsemppiä talouteen -tilaisuuksissa

Takuusäätiö on järjestänyt usean vuoden ajan Tsemppiä talouteen -tilaisuuksia. Tilaisuuksissa on tuotu esille rahaan ja velkaantumiseen liittyviä ilmiöitä sekä keinoja miten jatkaa eteenpäin. Tilaisuuksissa on annettu tietoa myös järjestelymahdollisuuksista.Tänä syksynä tilaisuuksia pidettiin Varkaudessa ja Pieksämäellä.

–Jokaisen meistä on aika ajoin hyvä miettiä omaa rahatilannettaan. On myös hyvä tiedostaa se, miten rahojaan käyttää. Raha-asiat eivät ole nykypäivänä helppoja. Kuka tahansa meistä saattaa innostua hankintoihin, jotka myöhemmin kaduttavat, Rumpunen toteaa.

Rahaongelmien kasaantuessa Rumpusen mielestä on tärkeää tunnistaa mitä tilanteessa on tehtävissä ja arvoida omaa aikatauluaan, jolla veloista voi selviytyä. Hänen mukaansa jokainen tapaus on erilainen ja mahdollisuudet velkojen järjestelyyn voivat muuttua ajan, tilanteiden sekä lakien muuttuessa.

–Me kaikki tarvitsemme tsemppaajia, kun on alettava ottaa selvää monimutkaisista ja hankalista asioista. Onneksi neuvoa-antavia palveluja on olemassa. Niitä on viime vuosina myös parannettu, niin Takuusäätiön neuvonnassa kuin vaikkapa valtion talous- ja velkaneuvonnassa. Kaikki eivät tiedä, että nämäkin palvelut ovat maksuttomia.

Avoin keskustelu
vähentää häpeäntunnetta

Murra häpeä -kampanjalla koetetaan nostaa talousongelmia rohkeasti esille ja kannustaa puhumaan niistä aiempaa avoimemmin. Takuusäätiön käynnistämässä kampanjassa on julkaistu pysäyttäviä tarinoita, jotka ovat luettavissa sekä katsottavissa videoina verkossa. Rumpunen näkee, että yhteiskunta- ja yksilötasolla voidaan tehdä häpeän voittamiseksi monia asioita.

–Yleisesti on tärkeää puhua meistä, ihmisistä, ystävistä, läheisistä, naapureista, tutuista, joilla voi olla talous- ja velkahuolia. Ei ole velkaongelmaisia, rahavaikeuksiin voi joutua kuka tahansa. Kaikkiin tilanteisiin ei vain voi varautua. Toisaalta on myös tilanteita, joista voi syyttää itseään. Kukapa ei olisi joskus jättänyt pientä pränttiä lukematta, väsyneenä tai tunteessa on voinut tehdä harkitsemattomia tekoja. Joillekin hinta näistä vain on korkeampi kuin toisilla, Rumpunen tietää.

Tilanteessa, jossa kotitalous on ylivelkaantunut, on asennoiduttava siihen, että taloutta kuntoon laitet-taessa tämä usein tarkoittaa pienituloisuutta useaksi vuodeksi.

–On toivottavaa, ettei arki muodostuisi vieläkin hankalammaksi kuin se jo on.

Rumpunen nostaa negatiivisina seurausvaikutuksina muun muassa työttömyyden, asunnottomuuden tai terveysongelmat.

–Näistä yleensä syntyy yhteiskunnalle välittömiä ja myös välillisiä kustannuksia. Rahavaikeudet vaikuttavat muihinkin perheenjäseniin.

Seuraukset kotitalouden raha-asioiden epäonnistumisesta ovat usein inhimillisesti suuria. Rumpusen mukaan yhteiskunnassa pitäisikin pohtia, mikä olisi riittävä seuraus ylivelkaantumisesta. Yhdeksi ratkaisuksi hän mainitsee Suomessa kehitteillä olevan positiivisen luottorekisterin.

Positiivisilla luottotiedoilla tarkoitetaan tietoja henkilön luotoista sekä lisäksi muita tietoja hänen taloustilanteestaan. Nykyisin kuluttajista rekisteröidään vain maksuhäiriötietoja.

–Tällä hetkellä maksuhäiriömerkintää pidetään ainoana luotettavuuden mittarina esimerkiksi uusia vuokrasopimuksia tehtäessä. Olisiko tulevaisuudessa mahdollista velkansa maksettuaan saada merkintä hyvin suoritetusta maksusta? Lisäksi on hyvä pitää mielessä, mitkä yhteiskunnan palvelut edellyttävät esimerkiksi luottokorttimahdollisuutta, Rumpunen miettii.

Talous- ja velkaongelmissa voi kääntyä joko Takuusäätiön neuvonnan tai oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvojan puoleen. Avun hakemisen voi aloittaa kummasta paikasta tahansa.

Riika Paukkonen